Testo Another Man – Eric Clapton

By |

Testo della canzone Another Man di Eric Clapton
Album: Miscellaneous
(traditional)

Another man done gone.
Another man done gone.
Another man done gone, another man done gone, another man done gone.

On the country farm.
He’s on the country farm, on the country farm, he’s on the country farm.

Another man done gone.
Another man done gone, another man done gone, another man done gone.

I don’t know his name.
Didn’t know his name, I didn’t know his name, I didn’t know his name.

Tutte le canzoni di Eric Clapton