Testo Kojo Notsuki – The Scorpions

By |

Testo della canzone Kojo Notsuki di The Scorpions
Album:
Music :Rentarou Taki
Lyrics:B. Tsuchii
Arranged by:Scorpions

Haru kourou no hana no en
Meguru sakazuki kage sasite
Chiyo no matsugae
Wakeideshi
Mukashi no hikari ima izuko

Mukashi no hikari ima izuko

Tutte le canzoni di The Scorpions