Testo Stu Scem’e Core – Tony Colombo

By |

Testo della canzone Stu Scem’e Core di Tony Colombo
Album: Al Di Là  Del Mare (2004)
E facci’o scemo ancora a chistu core.
ca maddimanna sempe e chist’ammore
ca sta suffrenne ogni juorne che passa
si siente nu pazze si pò nun ver’a tte.

è faccio scemo ancora a stu core ca te penza
e nun se vo rassignà 
è comm’a nombra int’o scure
che tiene paura si nun ce staie tu
ma si sapesse add’ò staie
rint’a nu minute te venesse a piglià 
e te prego sulamente e farte sentì

Manco pè telefono me chiamme cchiù
io vorrei saper lo sbaglio dove stà 
ca tu all’improvviso nun me può vedè
ca te si accanita a ce’llavè cu mmè
tu senza motivo nun me pò lassà 
comm’a nù fantasma si scumparsa tu…
io sto murenn pè sa pè addo staie
almeno pe na spiegazione.

E’ se fa sempe cchiù sceme chistu core
ca nun vo capì ca tutt’e fernute.
ma si sapesse addò staie
rint’a nu minuto te venesse a piglià 
ma te prego sulamente e farte sentì

Manco pe telefono me chiamme cchiù
io vorrei saper lo sbaglio dove stà 
ca tu all’improvviso nun me può vedè
ca te si accanita a ce’llavè cu mmè
tu senza motivo nun me pò lassa
comm’a nù fantasma si scumparsa tu.
io sto murenn pe sa pè addò staie
almeno pe na spiegazione.

tu senza motivo nun me può lassa
comm’a nù fantasma si scumparsa tu.
io sto murenn pè sa pè addò staie
almeno pe na spiegazione.

Tutte le canzoni di Tony Colombo